HEM TIVEDEN RIDLEDERNA EGEN HÄST TURRIDNING SERVICE KONTAKT OCH BOKNING BILDER REPORTAGE OM FÖRENINGEN
 
 

« Tillbaka

Så kom Ridleder Tiveden till

En tanke kan födas hos flera samtidigt utan att man vet om varandra. När så tiden är mogen och tanken dyker upp någonstans är många redo att gå till handling.

I det här fallet sökte projekt Hållbara Tivedsbygder något konkret som skulle knyta ihop bygderna Finnerödja och Tived inom Tivedens stora skogsområde. Man ville även ha något som kunde ge lite extra inkomster till landsbygdsboende eller t.o.m. skapa nya företag. Tanken om ridleder kom då upp.

Bilden: Lena Gribing och Ulla Tivell, två av de många eldsjälarna i projektet. Lena håller i brännjärnet som används vid skylttillverkningen.

Upprop till planeringsmöte gjordes i maj 2004 och mängder av människor strömmade till. Efter många planeringsmöten på olika håll i bygderna började detaljplaneringar komma igång. Heta möten och diskussioner utmynnade så småningom i en vad vi nu tror bra struktur och organisation.

Arbetet påbörjades med kartarbete, stigletning, markägarkontakter och konkret röjningsarbete. Efter drygt 4000 arbetade, mestadels ideella timmar, stod ridleden nästan klar med 15 mil underbara stigar och vägar. Några problem återstod att lösa med sönderkörda och igenväxta skogsvägar. Det mesta är åtgärdat inför 2007 års säsong och ytterligare 5 mil leder har tillkommit. Stormarna ställde dock till med massor av vindfällen. Skogsmaskiner har trots försiktighet gjort sår i naturen. De läker förhoppningsvis snart.

Projektmedel från Sveriges miljö- och landsbygdsprogram LBU- medel har använts i starten. Framöver kommer den ideella förening som bildats stå för utveckling, arbete och ekonomi. Föreningen har en styrelse på 7 personer som alla är gratisarbetande entusiaster. Medlemmar är en del entreprenörer och andra intresserade som vill skapa något trevligt för bygden.

Vi önskar att alla de hästägare, ryttare eller andra i trakten som tycker att ridleden är en bra ide att värna om och hålla i gång kan bli medlemmar i föreningen. Man kan även lösa ridledskort även om man vanligtvis brukar och naturligtvis får rida som man alltid gjort. På så sätt medverkar fler till att lederna hålls i gott skick.

Förhoppningen är nu att ridleden ska ge attraktivitet åt bygden och att arbetet som är nedlagt kommer till nytta och glädje för många.

Varmt tack till:

• Alla ridledsentusiaster som med mycket svett och möda oförtröttligt arbetat med alla milen.
• Sveaskog som upplåter mycket mark.
• Götakanalbolag som rustat upp vägar.
• Alla privata markägare som tycker det här är spännande.
• Vägverket för deras skyltning.
• Helge Jacobsson, Spräng och svetsmek.
• Sören Stenefjords Skog och gräv
• Sveriges miljö- och landsbygdsprogram