HEM TIVEDEN RIDLEDERNA EGEN HÄST TURRIDNING SERVICE KONTAKT OCH BOKNING BILDER REPORTAGE OM FÖRENINGEN
 
 

« Tillbaka

Mer om Tiveden...

Tiveden i passet mellan Vänern och Vättern var i gången tid vildmark. Över denna slingrade sig enbart en rid och gångstig. Redan Gustaf Vasa uppmanade till att iordningställa bättre väg genom skogstrakten där det fanns både björn och varg.

Området utgjorde senare en central del i Hertig Karls,( Karl IX) hertigdöme mellan Bergslagen i norr och Västergötlands kornbodar i söder. För hertigen gällde att i denna del av Sverige skapa bygd av obygd samt att bygga vägar och hamnar för att skeppa ut Bergslagens rikedomar. Detta skedde bäst med hjälp av svedjefinnar.
Hertigen lockade dessa med fri tillgång och nyttjande av mark samt skattefrihet under flera år. Finnarna kom. De lämnade gärna ett av krig och hemsökelse härjat Finland. Bondeupproren eller klubbekrigen1596-97 mot Sigismund och Flemming visar bondens utsatta läge. Under några årtionden i anslutning till sekelskiftet 1600 kom av dessa skäl två socknar på Tiveden att praktiskt taget helt fyllas av finnar. För finnen var Tiveden ett löftesrikt eden. Den första finska byn på denna högplatå fick namnet Paradis.
Citat ur Boken Finsk invandring till Tiveden med omnejd. BW Kjelldorff 2005

Tiveden är en skogrik kuperad bergstrakt
På grund av sin svårtillgänglighet utgjorde skogen en naturlig gräns mellan Götaland och Svealand. Tiveden ligger i landskapen Västergötland och Närke. Kommuner som ingår är framförallt Laxå, Askersund. Karlsborg och Gullspång/Hova men även delar av Töreboda och Degerfors ingår. I dag är trakten fortfarande i allra högsta grad en gränsbygd. Örebro län och Värmlands län i Svealand gränsar till Västra götalands län

En spännande storskog mitt i Sverige
Den största förändringen sedan urminnes tider är att befolkningen har halverats på 100 år. Naturen däremot har inte förändrats så mycket. Naturligtvis har många vägar och stigar växt igen, försvunnit och förstörts av skogsmaskiner och p.g.a. att gårdar och torp har försvunnit eller tagits ur bruk. Stigar och hästkörvägar mellan gårdar används inte längre. Genom vår satsning på hästtramp hoppas vi att de ska bevaras och återgå till sitt forna ursprung.

Tiveden är på många håll ett urskogsområde som varit mycket svårframkomligt och är så även idag. Vägar går åt alla häll och den som inte känner trakten eller har karta kan lätt hamna fel. De flesta passerar snabbt förbi trakten via E20 eller Västra stambanan och missar en natur som är mycket rik på upplevelser.

Vi vill nu bjuda på våra smultronställen och låta naturintresserade få del av denna skog-, berg- och sjörika samt vackra kulturbygd. Den av mystik förtrollande trakten bjuder på tystnad och lugn. Det som är nödvändig för kropp och själ kan här fås i stor dos. Framför allt tror vi att detta passar hästturister mycket bra. Även hästen vill ju ha en skön semester. Vandrare är naturligtvis varmt välkomna. Vi vill gärna ha fler som gästar vårt område och stannar några dagar.

« Tillbaka