HEM TIVEDEN RIDLEDERNA EGEN HÄST TURRIDNING SERVICE KONTAKT OCH BOKNING BILDER REPORTAGE OM FÖRENINGEN
 
 

Föreningen Ridleder Tiveden

Arbetet med att skapa ridleder i Tiveden påbörjades som en del i det stora landsbygdsprojektet "Hållbara Tivedsbygder", som var ett samarbete mellan föreningar i Finnerödja och Tived. Målet med projektet var bl a att stimulera till nya verksamheter samt att öka bygdens attraktivitet. Det projektet avslutades sommaren 2006.

Så kom Ridleder Tiveden till »

Den 20 maj 2006 hölls officiell invigning av Ridlederna och då övertog Föreningen Ridleder Tiveden också ansvaret för ridlederna.

Föreningens uppgifter är bl.a. att sköta och underhålla och utveckla leden. I de uppgifterna ingår också självklart att hålla god kontakt med entreprenörer och företagare runt leden och via gott samarbete utveckla servicen till ridledsbesökarna.

Arbetet i föreningen sker helt ideellt
Det åtgår både tid kraft och pengar. Särskilt när det blir mycket vindfällen efter stormar. Gamla broar ruttnar och nya måste byggas. Sanka marker dikas ur och trummor läggas under stigarna. Kvistar som hänger lågt och buskar som snabbt växer upp måste bort. Tack vare goda kontakter och hyggliga markägare går detta ändå att genomföra.

Stort intresse har visats av allmänheten och det känns mycket roligt när beröm ges för underbara och vackra leder. Vi tror att Ridleder Tiveden är bra för hela bygden och hoppas att de som kommer hit får upplever trevnad och gott bemötande.

Ridlederna som är ca 30 mil långa har utökats så att ridning runt hela Unden är möjligt. Samarbete med kommuner i Västra Götaland pågår där även vandrings-, cykel- och paddelleder i hela Tiveden ingår.

Styrelsen 2016 består av:
Ordförande: Camilla Ersson, Undenäs.
Ledamöter: Lena Gribing , Anderstorp, Finnerödja.
Monica Bergerstedt, Kopparhult, Tived.
Britta Ludke, Skeppshult.
Birgitta Lindwall, Allmänningarud, Finnerödja.
Arne Gribing, Anderstorp, Finnerödja.
Arne Albertsson Åsebol, Gårdsjö.

Suppleanter:
Jessica Sannö, Ösjönäs, Tived. Victor Gamalan, Grönelid, Tived. Martin Andersson, Guntorp, Hova.

Ring om ni vill diskutera:
Leder eller problem på lederna:
För norra delen: Lena och Arne Gribing, Anderstorp, Finnerödja, 0584-20286
För södra delen Monica Bergerstedt, Kopparhult, Tived, 0505-25017

Frågor om entreprenörskap:
Monica Bergerstedt, Kopparhult, Tived, 0505-25017

Hästfrågor:
Camilla Ersson, Grönelid, Tived 073-8215065
Birgitta Lindwall, Allmänningarud, Finnerödja 070-2860062

Arkiv
Här hittar du äldre information och dokument.

Från årsmötet 2014:
Verksamhetsberättelse för 2014
Verksamhetsplan 2015

Från årsmötet 2013:
Verksamhetsberättelse för 2012
Verksamhetsplan 2013

Från årsmötet 2012:
Verksamhetsberättelse för 2011
Verksamhetsplan 2012

Från årsmötet 2011:
Verksamhetsberättelse för 2010
Verksamhetsplan 2011

Från årsmötet 2010:
Verksamhetsberättelse för 2009
Verksamhetsplan 2010

Från årsmötet 2009:
Verksamhetsberättelse för 2008
Verksamhetsplan 2009

Föreningen Ridleder Tiveden summerar andra säsongen. Läs mer

 
   
 
 

Bilder från invigningen i maj 2006. Ordförande Ulf Sandberg och projektledarna Lena Gribing och Ulla Tivell.

Bli medlem.
Ladda hem

Marknadsförings-material
Skriv gärna ut en affisch och sätt upp på ridklubbens anslagstavla, Turistbyrån eller annan lämplig plats!

Ladda hem:
» Affisch [PDF]
» Logotyp, svart, EPS
» Logotyp, svart, JPG
» Logotyp, vit, PNG