Rundturer och boende bland fåren

Slottsbols genväg – Gårdsjö Kvarn – Nordtorp – Spigården – Åsebolsviken

15 km totalt

Leden går på mindre skogsvägar i ett ensligt skogsområde med flera småsjöar och tjärnar. Måttligt kuperad terräng. Lederna i området är speciellt lämpade för kortare rundturer. Anslutning till Västra Undenleden vid Åsebolsviken.

Fårgården i Åsebol erbjuder övernattning, mat, hästhagar m.m.