I munkarnas fotspår

Bodarnesjön/Sockenstugan – Björkmarken – Västansjö

15 km

Leden startar i Ramuneboda vid Bodarnesjön. En historisk plats med ruiner från ett Antoniterkloster från 1400-talet. Efter att klostret konfiskerades av Gustav Vasa 1527 användes platsen som gästgiveri och härbärge för resande genom Tiveden. Enligt Erikskrönikan övernattade kung Valdemar här år 1275 medan hans mannar besegrades vid slaget i Hova. Ramundaboda var också en av stationerna vid kungarnas Eriksgata. I Ramundeboda gästgiveri öppnade redan år 1636 ett postkontor, Sveriges första postkontor på landsbygden.

Pilgrimsleden Munkastigen passerar här och fortsätter genom Tiveden till Birgittakyrkan vid Vätterns strand. Här passerar även Bergslagsleden och ridleden går en bit på denna.

Om leden
Underlaget är skogsväg/grusväg i lätt kuperad terräng. Mellandelen är cirka 10 km genom skog utan fast bebyggelse. Lämplig vagnsled. Flera alternativa vägar över till norra ridlederna. Sockenstugan norr om E20-rastplatsen vid Bodarnesjön har logi, servering och rasthagar,

Detta är enda stället där Ridleder Tiveden helt trafiksäkert kan knyta an till norra sidan om E20 och Laxå/ Hasselfors, via en bra tunnel under E20 norr om Sockenstugan och Korsbacken. Vid Långsbråten en bit från leden finns hovslagare.

En bit av ridleden går på vandringsleden Bergslagsleden, så iaktta stor försiktighet!