Kungadotterns ridväg

Bocksjö Kapell – Humlegårdsliden – Haviken – Tolsjöhult – Sätra Herrgård

18 km

Namnet härrör från Erik den XIV:s dotter Constantia, som använde dessa stigar för att rida mellan sina gårdar Bocksjö och Hovet.

Om leden
Leden består av kuperad terräng och en blandning av grus- och skogsvägar samt stigar. Leden har anslutning till både Västra- och Östra Undenleden samt Granvikslederna. Fina rastplatser finns vid Igelstad nära Unden samt vid Dammen mellan Berg- och Kvarnsjön.

purple flower in tilt shift lens