Spänn för hästvagnen

Tjädermossen – Dammtorp – Åboholm

7 km

Om leden
Sträckan är 7 km, särskilt lämpad för häst o vagn. Underlaget är grusväg. Det är smalt, kurvigt och kuperat. Sträckan går förbi Tiveds hembygdsgård i Dammtorp. Vidare går leden norrut mellan Bosjön och Kvarnsjön mot Åboholm. Här finns en vacker kanotled och kanoter att hyra. Gott om naturliga rastplatser.

Obs. det finns ingen vagnsförbindelse med Tivedstorp eftersom marken är för sank. Bilväg från Åboholm till Tivedstorp är 5 km.