Först av allt – TACK!

Utan alla entusiastiska markägare, boende och ni som har öppnat upp era verksamheter för ridande gäster hade vi aldrig kunnat göra det här ridledsystemet med över 30 mil. Samarbetet med er är förutsättningen för att det här ska kunna fungera.

Tveka inte att höra av dig till oss om det är något som du vill ha hjälp med eller som du vill bidra med. Vi har t ex kontakt med skogs- och stugägare som vill veta om vi ser tecken på granbarkborrar, vildsvin, inbrottstjuvar, vindfällen och annat. En del vill att vi gör ridled över deras mark så att fyrhjuling kan ta sig fram och underlätta för upptäckt samt förstås släckning av bränder, andra vill att vi rider på gräsremsan i mitten så vegetationen hålls nere och inte river så mycket under bilen. Ytterligare andra vill gärna att vi lyfter fram och restaurerar gamla stigar och leder som de minns sen gammalt.
Ofta vill stugägare att vi drar ridled på grusvägen utanför deras hus, både för att det är trevligt med hästar och för att bilarna automatiskt saktar ner när det är ryttare på vägen.

Vi är vana vid att markägare behöver ändra i sina markanvändningsplaner och vi behöver dra om leder – hör av dig när du vet att du ska sätta nytt staket eller göra en avverkning eller vad det än kan vara.

Vi har många mil med leder att ta hand om – all info om vindfällen, igenväxning, stolpar och skyltar som är borta, ny beläggning på vägar mm och all praktisk hjälp tas mycket tacksamt emot. Maila oss eller ring.

Tack återigen!