Är du markägare, hästägare, entreprenör eller har turridningsföretag? Brukar du rida eller gå i ett område där ridlederna går fram? Vi vill från Ridledsföreningen få ett samarbete med alla. Är du ny i trakten eller inte pratat med oss? Är det något ni undrar över eller ”har hört”? Ta kontakt! Vi vill att alla berörda ska veta vilka vi är och hur vi jobbar.

Föreningens styrelse och medlemmar jobbar helt ideellt. Vissa utlägg som materialkostnader och drivmedel ersätts. Vi brinner alltså för att skapa vackra leder för både ryttare och vandrare. Vi vill också behålla det gamla ”Kulturvägnätet” öppet och strävar efter att återställa sönderkörda och förstörda delar av detta.

Arbetet med ridlederna tar mycket tid. För att vi ska orka hålla igång innebär det att problem som finns eller uppstår måste vi lösa på bästa sätt tillsammans med markägare och andra intressenter ex. jägare o fiskare. Det vi inte vet om kan vi inte göra något åt. Gnällspikar och skitsnack har inte funnits mycket av och vi hoppas så ska förbli.

Allemansrätten gäller inte då man har organiserad ridning

Alla markägare utefter leden har givit Föreningen Ridleder Tiveden tillstånd att rida på deras marker. Vi har också kommit överens om att gemensamt eller var för sig laga skador som uppkommer genom ridning eller skogsbruk. Vi har dessutom tillstånd att använda och sprida kartor från Lantmäteriverket.

Terrängkörningslagen gäller året om

Terrängkörningslagen (SFS 1975:1313) säger i korthet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet, om det inte är uppenbart att detta kan ske utan att skada marken eller skogen. Den som har rätt att köra på barmark ska följa anvisade färdvägar och undvika att köra på känsliga marker, exempelvis myrmark. Länsstyrelsen kan utfärda dispens till markägare för att köra på egen mark om det är barmark. En markägare kan alltid köra på egen mark om marken är snötäckt. Om snödjupet är litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken anses det vara barmark.

Det betyder att crosskörning inte är tillåten på skogsstigar. Underlaget blir svårt sargat och ridleden får dåligt rykte. Hästar kan bli vettskrämda och orsaka svåra olyckor om de ex möter en crosscykel på stigen. Träna på banor! Finns de inte? Gör som vi! Skapa platser med markägare och länsstyrelsens tillåtelse som är lämpliga!

Hästverksamhet

Om man är intresserad av att öppna verksamhet i ”Hästsvängen” bör man ta kontakt med oss. Vi ska inte konkurrera utan samarbeta med varandra. Det ger bredd, trygghet och fler kunder till verksamheten. Det finns ju ett stort regelsystem som gäller om man vill hyra ut boende, servera mat, ha många hästar, anordna turridningar, vagnskörningar osv. Vi har kontakt med myndigheter som gärna hjälper till att ge råd om det som behövs. En gemensam bokningscentral ser till att alla som seriöst satsar och följer regelverket får kunder.