Från ”trolltiven” till Vätterns strand

Mon – Stenkällegården – Granvik – Dammen/Herrängen

17 km

Tiveden förknippas ofta med troll. Men faktum är att det var något som nationalromantiker på 1800-talet hittade på. Men det kuperade landskapet med sina djupa dalar och jätteblock gör det lätt att föreställa sig trollliknande varelser. Det man däremot i alla tider pratat mycket om i Tiveden är andra väsen som tomtar, skogsrået och näcken.

Om leden
Mycket kuperad terräng i gammal skogsbygd. De enorma ekarna vid Djäknatorp är värda en närmare titt. Leden utgår från korsningen Tivedsdalsleden vid Mon/Stigmansgården, söderut till Granvik. Från Granvik går leden norröver och ansluter till Constantialeden.

Övernattning finns på Granviks vandrarhem med fina betes-hagar vid Sågdammen.