Upp på höjderna

Finnerödja hembygdsgård/Paradistorg – Grönelid i Finnerödja – Västansjö

15 km

Leden startar i Finnerödja, känt för sina jordgubbar. Mellan 1940-talet och slutet av 80-talet fanns stora odlingar här. När verksamheten var som störst anordnades till och med tävlingen ”Miss Jordgubbe” i den lokala folkparken. Numera finns inga större odlingar kvar men varumärket Finnerödja används fortfarande, då med bär från andra delar av Sverige.

Under senare hälften av 1500-talet flyttade finnar till skogsområdet Tiveden. Man röjde mark genom bland annat svedjebränning, därav namnet Finnerödja. Om jordgubbar, finninvandring och mycket mer finns att se och läsa om på Finnerödja hembygdsgård.

Om leden
Från hembygdsgården i Finnerödja går ridleden på gamla riksvägen (asfalt) förbi kyrkan och ut ur samhället på grusväg som övergår i mest skogsväg. Mycket uppför, via ”Sjutrappestigen” förbi Abrahamsberg till högt belägna Grönelid.

En mysig led med flera genvägar över till närbelägna leder som ger möjlighet till anpassad ridning. Bra startplats finns vid Finnerödja hembygdsgård med gott om parkering. ICA-affär 1 km upp i samhället. 

Leden passerar en ny bergtäkt intill Spångemossen. Där finns vägbommar med smal sidopassage. Kontakta bokningen för aktuell information om verksamheten där.