Ridlederna skall i så stor utsträckning som möjligt vara handikappanpassade. Det är en uttalad målsättning och ambition från vår sida. Vi kan erbjuda turer utmed ridleden i vagn – där rullstol får plats. Flera övernattningsställen har också väl handikappanpassade boenden. Se ”Service längs lederna”.