Genom ödemarken i norra Tiveden

Finnerödja hembygdsgård – Högsåsen – Västansjö

25 km

Området längs Högsåsenleden norr om sjön Unden är till stora delar glest befolkat. Förr i tiden fanns många bofasta men nu är både små torp och större byar sommarboenden. Leden går på gamla nyröjda vägar och genom vackra, höglänta marker. Här finns en hel del unika växter för våra mellansvenska breddgrader. Högsåsens naturreservat är idealiskt för hästturister. Fint ordnat för både folk och hästar. Bad finns vid sjön Narven nära Högsåsen.

Om leden
Leden börjar vid Paradistorg i Finnerödja. Lämplig start är Finnerödja hembygdsgård, med bra rastfållor och gott om plats för transporter. Du kan också starta vid Högsåsen eller Västansjö. Vissa sträckor är trafikerade grusvägar men leden består mest av mindre körvägar förbi gårdar och genom gammal skog. Terrängen är kuperad och den branta stigningen vid berget Rävfjäll tar på hästarnas krafter. (Leden passerar på avstånd mellan vindkraftverken på bergen, de flesta hästar reagerar inte.)

Hela sträckningen Finnerödja – Västansjö (25 km) kan ta rätt så lång tid men det finns gott om naturliga rastplatser. Alternativ väg över till Paradisleden finns. Vid Barrud möter Västra Undenleden. Etappen Högsåsen – Kilstorp – Västansjö är 16 km.

Övernattning, mat och hästbeten finns vid Allmännningarud och Sörby-Högsåsen.