På kungarnas väg

Finnerödja hembygdsgård – Nyborg – Bodarnesjön/Sockenstugan

12,5 km

Leden knyter samman Finnerödja med Sockenstugan vid Bodarnesjön (även kallad Borasjön). Delar av leden går på samma sträckning som ”Eriksgata”, det vill säga den rundresa som den nyvalde kungen gjorde genom Sverige under medeltiden. Kungen red genom de viktigaste landskapen för att bekräftas och hyllas av folket. Vid klostret i Ramundeboda (Bodarnesjön/Sockenstugan) överlämnades kungen från västgötarna till närkingarna. Den siste som red eriksgata var Karl IX. Det gjordes våren år 1609 och han skall då ha haft ett par tusen personer i sitt följe (var det lika många hästar undrar vi?).

Om leden
Från Finnerödja följer leden samma sträckning som Grönelidsleden på gamla riksvägen förbi kyrkan på Eriksgatan ut från samhället. Norra delen går tillsammans med Bodarneleden delvis på vandringsleden Bergslagsleden. Den nya mellandelen, 5 km, går helt och hållet på stigar som återställts. Turen går att variera genom flera alternativa vägar över till de andra närliggande ridlederna.

Sockenstugans Café har daglig kaffeservering och rasthagar för hästar finns intill.