Genom svedjefinnarnas land

Finnerödja hembygdsgård / Paradistorg – Sjöbron – Västansjö

15 km

Finnarna började befolka trakten i slutet på 1500-talet. Längs leden finns Paradisgårdarna som var bland de första i Tivedenområdet som anlades genom bland annat svedjebränning. Gårdarna ligger högt med vid utsikt över landskapet. Ridleden går genom Paradis ”rote”. Svedjefinnarna tyckte nog att de hade kommit till sitt paradis.

I området kring Finnerödja finns många fördämningar och dammar. I stort sett alla bäckar och åar ingick i det vattenförsörjningssystem som från 1650-talet och framåt byggdes upp för driften av stångjärnshamrarna vid Skagersholms järnbruk. Vattenförsörjningen till bruket var ett problem och man kunde bara arbeta under vårflödenas tid. För att fånga upp och hålla kvar stora vattenmassor byggdes dammarna. Idag är dammarna upphov till konflikt. För att olika fiskarter och exempelvis flodpärlmusslan ska kunna leva och vandra i vattendragen måste många fördämningar rivas eller byggas om.

Om leden
Paradisleden är en mysig, mycket kuperad och varierande led med underlag från grusväg till mindre körvägar och stigar förbi gårdar och genom gammal skog. Flera höjder och dalar karaktäriserar topografin. Stigarna är gamla färdvägar som använts under flera hundra år. Exempelvis kyrkstigen från Västansjö mot Finnerödja, som röjts och återställts genom omfattande arbete.

Flera alternativa vägar finns. Lämplig startplats vid Hembygdsgården eller Anderstorp där det finns övernattning