Rastplatser med hästfålla finns markerade på Ridledskartan. Rastplatserna har mycket olika status men vi jobbar hela tiden med att iordningställa och förbättra.

Andra ställen att rasta på

Det finns gott om timmerupplagsplatser och gläntor. Använd dessa med allemansrättens regler och sunt förnuft. Gå framförallt inte in i trädgårdar men fråga gärna boende var ni kan rasta er och hästen. Än så länge får man nöja sig med att oftast binda hästen i något träd och låta den beta av den gräsväxt som finns naturligt i närheten av leden.

Det är ofta svårt att ta sig ner till vattenhål. Skogstjärnarna är sanka och markeras bara om det är bra botten. Ta gärna med en hopfällbar hink på turen eller se till att hästen har ”tankat” innan avgång!