Bruksmiljö och vackra sjöar

Västra Undenleden – St. Valsjön – Sätra 

6 km

En kort men vacker förbindelseled från Västra Undenleden till Sätra. Leden går på väg och skogsväg utmed Lilla och Stora Valsjöarna. Vidare på grusväg utmed Edsån till Sätra.

purple flower in tilt shift lens