På nya stigar genom nationalparken

Ösjönäs – Mon – Tjädermossen – Tivedstorp

21 km

En mycket säregen väg utmed Tivedsdalsbäcken som går igenom Tivedens Nationalpark där tillstånd för ridning har givits av länsstyrelsen. 

Om leden
Stigar och skogsväg. Delvis mycket kuperad. Flera härliga galoppsträckor. Gott om naturliga rastplatser efter leden. Övernattning mat och hästbeten vid Ösjönäs och Tivedstorp.