Utforska Undenäsbygden

Haviken – Björklången – Undenäs – Sätra

45 km totalt

Om leden
Leden startar vid Haviken och går söderut längs sjön Björklången, på grus- och småvägar. Vidare västerut på delar av vandringsleden Västra vätterleden mot sjön Viken.

Leden vänder norrut mot höjden Källebacken söder om Undenäs. Slutligen från Undenäs, på mindre grusvägar, nordväst upp till Sätra Herrgård med övernattning, mat och hästhagar. Kompletterande leder finns för kortare rundturer inom området.

Exempel rundtur
Runt sjön Björklången, förbi Iglasjön samt anslutning till Macken i Undenäs med start- och rastplats. På östra sidan om sjön Björklången finns en liten strand där man kan gå i med hästen. En skylt med ”Hästbad” visar var det är.