Längs Undens västra strand

Tolsjöhult – Skaga – Åsebol – Barrud

28 km

Leden går på sjön Undens västra sida, från vikarna längst i söder till byn Barrud i norr. Markerna som passeras ruvar på lång spännande historia. Från hedniska offerkällor och medeltidskyrkan i Skaga till de levande byarna Åsebol och Barrud.

Skaga stavkyrka
Mellan 1137 och 1826 fanns vid Skaga en stavkyrka byggd av upprättstående kluvna furustockar (så kallade stavar). 1960 uppfördes en rekonstruerad stavkyrka som påminde om den gamla. Denna förstördes helt genom en brand nyårshelgen år 2000. Kyrkan har därefter återuppbyggts igen efter gamla ritningar.

Om leden
Västra Undenleden knyter an från Constantialeden vid Tolsjöhult och mot Högsåsen- leden vid Barrud. Mellan Tolsjöhult och Skaga går leden en bit på grusväg och sedan på härlig skogsväg. Här rider du förbi gammal vacker landsbygd fram till bilvägen över Hallerudsbron. Varningsmärken finns, men led hästen om ni känner osäkerhet! Från byn Hallerud har man fin utsikt över sjön Unden. 

Leden går via stigar och grusväg vidare till byn Åsebol och därefter vidare till byn Barrud där Högsåsenleden möter Västra Undenleden.  Övernattning, mat och beten finns vid Skagagården, Rikardsgården och Fårgården Åsebol. Rasthagar finns vid Rikardsgården som också har kafé. Rastplats med hästbad vid Barrud.